1) Ile sakramentów Pan Jezus ustanowił w Wielki Czwartek? a) 7 b) 1 c) 3 d) 2 2) Gdzie Pan Jezus spożył Ostatnią Wieczerzę? a) w ogrodzie b) w Wieczerniku c) na polanie d) w domu 3) Kiedy powinienem / powinnam uczestniczyć we Mszy św? a) we wtorek b) w piątek c) raz w roku d) w niedzielę 4) Kto był z Panem Jezusem w Wieczerniku a) Apostołowie b) był sam c) z mamą i tatą d) z panią od religii 5) Co Pan Jezus nakazał swoim Apostołom i nam? a) odpocząć b) zapomnieć c) iść na spacer d) czynić to na Jego pamiątkę 6) Co to był Wieczernik? a) nazwa polany b) miejsce Ostatniej Wieczerzy c) nazwa wieczoru d) miejsce spotkań podczas Mszy św.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?