Create better lessons quicker
Mandatory - Gorfodol, Near-miss - Achos fu bron â digwydd, Accident - Damwain, Risk - Risg, Competent Person - Person Cymwys, Control Measures - Mesurau Rheoli, Corrosive - Cyrydol, Flammability - Fflamadwyedd, Hazard - Perygl, Health and Safety Executive - Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, Irritant - Llidiog,

Iechyd a Diogelwch Termau yn Gymraeg Rhan 1

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives