Create better lessons quicker
Manual Handling Operations - Gweithrediadau Codi a Chario, Method Statement - Datganiad Dull, Permit to Work - Trwydded i Weithio, Prohibition Notice - Hysbysiad Gwahardd, Risk Assessment - Asesiad Risg, Toxic - Gwenwynig, Flash Point - Fflachbwynt, First Aid - Cymorth Cyntaf, Dangerous Occurrence - Digwyddiad Peryglus, Exposure - Amlygiad, Fatality - Marwolaeth, Personal Protective Equipment (PPE) - Cyfarpar Amddiffynnol Personol,

Iechyd a Diogelwch Termau yn Gymraeg Rhan 2

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives