Create better lessons quicker
Gorfodol - Mandatory, Achos fu bron â digwydd - Near-miss, Damwain - Accident, Risg - Risk, Person Cymwys - Competent Person, Mesurau Rheoli - Control Measures, Cyrydol - Corrosive, Fflamadwyedd - Flammability, Perygl - Hazard, Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch - Health and Safety Executive, Llidiog - Irritant,

Iechyd a Diogelwch Termau yn Saesneg Rhan 1

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives