Create better lessons quicker
Gweithrediadau Codi a Chario - Manual Handling Operations, Datganiad Dull - Method Statement, Trwydded i Weithio - Permit to Work, Hysbysiad Gwahardd - Prohibition Notice, Asesiad Risg - Risk Assessment, Gwenwynig - Toxic, Fflachbwynt - Flash Point, Cymorth Cyntaf - First Aid, Digwyddiad Peryglus - Dangerous Occurrence, Amlygiad - Exposure, Marwolaeth - Fatality, Cyfarpar Amddiffynnol Personol - Personal Protective Equipment (PPE),

Iechyd a Diogelwch Termau yn Saesneg Rhan 2

Leaderboard

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives