Create better lessons quicker
Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch - Health and Safety Executive, Llidiog - Irritant, Gweithrediadau Codi a Chario - Manual Handling Operations, Datganiad Dull - Method Statement, Trwydded i Weithio - Permit to Work, Hysbysiad Gwahardd - Prohibition Notice, Asesiad Risg - Risk Assessment, Gwenwynig - Toxic, Fflachbwynt - Flash Point, Cymorth Cyntaf - First Aid,

Iechyd a Diogelwch Termau yn Gymraeg Rhan 2

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives