Create better lessons quicker
Digwyddiad Peryglus - Dangerous Occurrence, Amlygiad - Exposure, Marwolaeth - Fatality, Cyfarpar Amddiffynnol Personol - Personal Protective Equipment (PPE), Digwyddiad Adroddadwy - Reportable Incident, Amlynciad - Ingestion, Mewnanadliad - Inhalation, System Waith Ddiogel - Safe System of Work, Trwydded i Weithio - Permit to Work, Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith - HASAWA – Health and Safety at Work Act 1974,

Iechyd a Diogelwch Termau yn Gymraeg Rhan 3

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives