1) 5д+3д=8д a) Тачно b) Нетачно 2) 20+60=80 a) Тачно b) Нетачно 3) 4д- 2д=3д a) Тачно b) Нетачно 4) 10+20+30=70 a) Тачно b) Нетачно 5) 10+80=90 a) Тачно b) Нетачно 6) 7д-5д=4д a) Тачно b) Нетачно 7) 4д+1д=6д a) Тачно b) Нетачно 8) 10+90=90 a) Тачно b) Нетачно 9) 50+50=90 a) Тачно b) Нетачно 10) 10 + 60 + 20=80 a) Тачно b) Нетачно 11) 30-10=10 a) Тачно b) Нетачно 12) 10+20+30=60 a) Тачно b) Нетачно 13) 10 + 60 + 20=90 a) Тачно b) Нетачно 14) 3д + 2д=5д a) Тачно b) Нетачно 15) 3д + 2д=6д a) Тачно b) Нетачно 16) 80-40=50 a) Тачно b) Нетачно 17) 9д-3д=6д a) Тачно b) Нетачно 18) 100-40=70 a) Тачно b) Нетачно 19) 40+30=60 a) Тачно b) Нетачно 20) 30 + 40= 70 a) Тачно b) Нетачно 21) 100-70=20 a) Тачно b) Нетачно 22) 30-20=10 a) Тачно b) Нетачно 23) 9д-3д=7д a) Тачно b) Нетачно 24) 4д+1д=5д a) Тачно b) Нетачно 25) 4д- 2д=2д a) Тачно b) Нетачно 26) 100-70=30 a) Тачно b) Нетачно 27) 50+50=100 a) Тачно b) Нетачно 28) 60+20=70 a) Тачно b) Нетачно 29) 5д+3д=7д a) Тачно b) Нетачно 30) 7д-5д=2д a) Тачно b) Нетачно 31) 100 - 60 =40 a) Тачно b) Нетачно 32) 90+10=100 a) Тачно b) Нетачно

Сабирање и одузимање десетица

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?