1) Pierwsze przykazanie przypomina mi, że ... a) Spotkanie z Panem Bogiem w czasie porannej modlitwy jest ważniejsze niż zabawa b) Trzeba być punktualnym c) Należy dbać o środowisko i nie wyrzucać śmieci na chodnik 2) Które z poniższych nieszczęść było jedną z plag egipskich a) Trąba powietrzna b) Woda w rzece zamieniła się w krew c) Susza trwająca 300 dni, w czasie której nie spadła ani jedna kropla deszczu 3) Zwiastowanie narodzin Jezusa miało miejsce w... a) Nazarecie b) Kafarnaum c) Betlejem 4) Drugie przykazanie przypomina mi, że... a) Mamy kochać nasze rodzeństwo b) Nie należy jeść lodów przed obiadem c) Nie wolno wymawiać imienia "Jezus" dla żartów lub dla zabawy 5) Pan Bóg ostrzegł Lota i kazał mu uciekać z Sodomy przed zagładą miasta. Powiedział mu także, że w drodze nikomu z uciekających nie wolno się obracać i patrzeć na to, co się dzieje w mieście. Żona Lota złamała jednak ten zakaz i się odwróciła. Jaka spotkała ją za tą kara? a) Została zamieniona w słup soli. b) Zjadły ją żaby. c) Została niemową. 6) Jak miał na imię król, który chciał zabić Dziecię Jezus i kazał zamordować wszystkich chłopców do drugiego roku życia w całej okolicy Betlejem? a) Herod b) Aleksander Wielki c) Symeon 7) Trzecie przykazanie przypomina mi, że... a) Przed spowiedzią świętą należy zrobić rachunek sumienia. b) W niedzielę idziemy do kościoła, by tam spotykać się z Panem Jezusem obecnym w Eucharystii. c) Obowiązkiem dobrego ucznia jest staranne prowadzenie zeszytu. 8) W jaki sposób Izraelici zdobyli miasto Jerycho? a) Tak długo tańczyli, że w końcu z nieba spadł deszcz, który zatopił całe miasto. b) Okrążali miasto przez sześć dni, a siódmego dnia zagrali na wielkich trąbach. Dźwięk tych instrumentów spowodował, że mury wielkiego miasta się rozpadły. c) Wprowadzili do miasta olbrzymiego drewnianego konia, w którym ukryci byli żołnierze. Gdy zapadł zmrok, a mieszkańcy Jerycha pogrążyli się w głębokim śnie, żołnierze wyszli z ukrycia i zdobyli miasto. 9) Czym żywił się Jan Chrzciciel? a) kozim mlekiem i migdałami b) szarańczą i miodem c) hamburgerami i sałatą 10) Czwarte przykazanie przypomina mi, że... a) Nie wolno kłamać. b) W czasie modlitwy nie powinno się myśleć o mało ważnych sprawach. c) Do moich rodziców odnoszę się z szacunkiem i miłością. 11) Dlaczego dzielny Samson stracił swą nadzwyczajną siłę? a) Ponieważ jako dziecko nie lubił zupy mlecznej i jadł tylko słodycze. b) Bo zachorował i do końca życia nie mógł chodzić o własnych siłach. c) Bo jego żona Dalila, obcięła mu włosy. 12) Pewnego razu Jezus powywracał stragany kupców. Dlaczego? a) Bo uczynili targowisko ze świątyni. b) Bo ich nie lubił. c) Bo nie wypłacili mu reszty, gdy kupował jedzenie. 13) Piąte przykazanie przypomina mi, że... a) Należy dbać o zdrowie i nie wolno narażać życia - ani swojego, ani żadnego innego człowieka. b) Nie należy przeklinać. c) Po wejściu do kościoła przyklękam i robię znak krzyża. 14) Jaką bronią młody Dawid pokonał Goliata, wielkiego wojownika filistyńskiego? a) mieczem b) łukiem c) procą 15) Gdy w Kanie Galilejskiej w czasie wesela brakło wina, Jezus kazał napełnić wodą stągwie, czyli duże naczynia, i przemienił wodę w wino. Ile było tych stągwi. a) 5 b) 6 c) 7 16) Szóste przykazanie przypomina mi, że... a) Powinieniem być posłuszny rodzicom. b) Do drugiego człowieka należy odnosić się z szacunkiem i przyjaźnią. c) Nie powinieniem zaniedbywać szkolnych obowiązków. 17) Eliasz i Elizeusz były wielkimi przyjaciółmi. Dlaczego ta przyjaźń została przerwana? Dlaczego musieli się rozstać? a) Bo kiedyś tak bardzo się pokłócili, że już nie chcieli więcej ze sobą rozmawiać. b) Ponieważ Eliasz został wzięty przez Pana Boga do nieba na ognistym rydwanie. c) Ponieważ Elizeusz został królem Izraela i musiał zamieszkać w pałacu. 18) Pewnego dnia tak wiele osób przyszło słuchać nauki Jezusa, że czterej mężczyźni niosący na noszach sparaliżowanego człowieka nie mogli się dostać do niego. Co zrobili? a) Tak długo krzyczeli, aż Jezus sam do nich podszedł. b) Zrezygnowani wrócili do domu. c) Zrobili dziurę w dachu domu, w którym nauczał Jezus , i spuścili chorego przez dach. 19) Siódme przykazanie przypomina mi, że... a) Nikogo nie należy bić. b) Lenistwo jest jednym z grzechów głównych. c) Rzeczy znalezione należy oddać właścicielom. 20) Dlaczego Nikodem przyszedł do Jezusa późno w nocy? a) Bo bał się, by nie zobaczyli go inni Żydzi. b) Bo musiał położyć do snu swoje dzieci. c) Bo wcześniej Jezus był tak zajęty, że nie miał czasu się z nim spotkać. 21) Kto powiedział: "Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystki sprawy pod niebem"? a) Hiob b) Kohelet c) Zachariasz 22) Ósme przykazanie przypomina mi, że... a) Nie wolno mówić o drugiej osobie czegoś, co nie jest prawdą. b) Nie należy biegać po szkolnych korytarzach. c) Nie wolno wyśmiewać ludzi starszych i niepełnosprawnych. 23) Ile w Starym Testamencie jest pokoleń Izraela? a) 10 b) 12 c) 14 24) Ile lat miała córeczka Jaira, którą Pan Jezus wskrzesił z martwych? a) 10 b) 12 c) 14 25) Dziewiąte przykazanie przypomina mi, że ... a) Nasi rodzice bardzo się kochają i właśnie dlatego tato może mieć tylko jedną żoną, a mama jednego męża. b) Powinienem starać się być coraz lepszym człowiekiem. c) Gdy przyjmuję Komunię Świętą, do mojego serca przychodzi sam Pan Jezus. 26) Umiał tłumaczyć najdziwniejsze sny, odczytać niezrozumiały napis, który na ścianie napisała tajemnicza ręka, a gdy został wtrącony do jaskini pełnej lwów, nie stało się mu nic złego. Mowa o... a) Danielu b) Jonaszu c) Zachariaszu 27) Gdy Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, tłumy cieszyły się i krzyczały: "Hosanna!". Na czym jechał Pan Jezus? a) w karecie b) na osiołku c) na koniu 28) Dziesiąte przykazanie przypomina mi, że... a) Powienienem być wdzięczny Panu Bogu za moich przyjaciół. b) Nie wolno mi przywłaszczyć sobie czegoś, co nie należy do mnie. c) Należy mówić prawdę. 29) Który z proroków spędził trzy dni w brzuchu wielkiej ryby? a) Jonasz b) Izajasz c) Micheasz 30) Jak miał na imię uczeń, który nie chciał uwierzyćw zmartwychwstanie Jezusa, dopóki nie dotknął Jego ran? a) Jan b) Piotr c) Tomasz

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?