„Egy ____ elöljáró jött Jézushoz és lába elé borult. ____ gyermeke volt egy ____ éves kislány. ____. Apja könyörögve kérte Jézust, hogy ____ meg a gyermeket. Jézus engedett neki, s elindult tanítványaival együtt az apa után, akit ____ hívtak.” ____ nagy ____ vette körül. Minden oldalról ____. (….) A tömegben egy ____ hátulról megérintette ruhája szegélyét és azonnal meggyógyult betegségéből. ____ éve költötte minden pénzét orvosokra, hogy kigyógyítsák ____. (…) „Az asszony látva, hogy nem maradhat ____, amit tett, előlépett és Jézus elé borult. Elbeszélte, hogy miért ____ meg Jézust, és hogy ____.- Leányom, a hited megtartott téged. Menj el ____! Jézus még az asszonnyal beszélt, amikor futva jött valaki Jairus házából: - Ne fáraszd a Mestert! A leányod ____! Jézus is hallotta a hírt és Jairushoz fordult. - Ne ____, csak higgy!’ „Amikor a házhoz értek, már mindenki ____ a kislányt. Nagy tömeg gyűlt össze. Jézus senki mást nem engedett a házba, csak a gyermek ____, és három tanítványát. Pétert, Jakabot és Jánost. A ____ így szólt:- Ne sírjatok! Nem halt meg, csak ____! Azok ____ őt. Jézus bement oda, ahol a kislány feküdt. Megfogta a ____, és hangosan ezt mondta: - ____! Neked mondom. ébredj fel! A kislány azonnal fölkelt és ____ kezdett. A szülők szinte magukon kívül voltak az ____. Jézus meghagyta, hogy adjanak ____ a gyereknek, aztán eltávozott onnan.”

A vérfolyásos asszony és Jairus leánya

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?