Hitler: felhatalmazási törvény, agresszív külpolitikai célok, Ausztria bekebelezése, általános hadkötelezettség, fegyvergyártás, antiszemitizmus, fajelmélet, koncentrációs táborok, Rajna-vidék megszállása, élettér-elmélet, megszűnik a munkanélküliség a fegyvergyártásnak és a nagy állami építkezéseknek köszönhetően, Sztálin: tervgazdálkodás, mezőgazdaság és könnyűipar háttérbe szorítása, kulákság megsemmisítése, kolhozok, szovhozok létrehozása, terror, tisztogatási hullám, egyház- és vallásellenesség, koncepciós perek, proletárdiktatúra, baloldali diktatúra, kollektivizálás, államosítások, erőltetett nehézipari fejlesztés,

Hitler vagy Sztálin diktatúrájára jellemző?

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?