Ονομαστική: ο αγώνας, οι λέξεις, η λίμνη, οι λύκοι, Γενική: του χαρτιού, του στρατού, των βιβλίων, των ματιών, Αιτιατική: τους φίλους, τις πέτρες, τις εικόνες, τους χάρτες, Κλητική: φίλε, μήλο, θέατρο, κύριε,

Τι πτώση είναι;

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?