Roślinożerność - zależność między roślinami a roślinożercami, Autotomia - polega na odruchowym odrzuceniu przez zwierzę części ciała w chwili ataku drapieżnika, mimikra - upodabnianie się niegroźnych zwierząt do gatunków niebezpiecznych, mimetyzm - upodabnianie się barwą lub kształtem do otoczenia, pasożytnictwo - interakcja, w której jeden organizm żyje i odżywia się kosztem drugiego organizmu, konkurencja wewnątrzgatunkowa - jej skutkiem jest wykształcenie hierarchii społecznej,

Ekologia - interakcje antagonistyczne

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?