1) Οι χρόνοι των ρημάτων φανερώνουν... a) πότε γίνεται κάτι. b) πού γίνεται κάτι. c) πώς γίνεται κάτι. d) γιατί γίνεται κάτι. 2) Ποιοι από τους παρακάτω χρόνους αναφέρονται στο παρόν; a) Ενεστώτας και Αόριστος b) Αόριστος και Παρακείμενος c) Παρακείμενος και Υπερσυντέλικος d) Ενεστώτας και Παρακείμενος 3) Ποιο από τα παρακάτω ρήματα είναι στον Παρακείμενο; a) τρέχω b) έπαιξα c) έχω φάει d) γελούσα 4) Διάλεξε το ρήμα που δείχνει ότι κάτι γίνεται "τώρα": a) μιλούσα b) ταξίδεψα c) ρωτάω d) έκλαιγα 5) Διάλεξε τους χρόνους που αναφέρονται στο παρελθόν: a) Αόριστος, Ενεστώτας, Παρακείμενος b) Αόριστος, Παρατατικός,Υπερσυντέλικος c) Ενεστώτας, Παρατατικός, Αόριστος d) Παρατατικός, Παρακείμενος, Υπερσυντέλικος 6) Διάλεξε το ρήμα που βρίσκεται στον Αόριστο: a) έτρωγα b) έχω χτυπήσει c) είχα πάει d) μίλησα 7) Ποιος χρόνος μας δείχνει ότι μία πράξη είχε διάρκεια στο παρελθόν; a) Παρατατικός b) Αόριστος c) Παρακείμενος d) Ενεστώτας 8) Με τη βοήθεια ποιου ρήματος σχηματίζεται ο Παρακείμενος και ο Υπερσυντέλικος; a) κάνω b) είμαι c) έχω d) θέλω 9) Διάλεξε το ρήμα που βρίσκεται στον Υπερσυντέλικο: a) είχα πάει b) έχω πάει c) πάω d) πήγαινα 10) Ποια από τις παρακάτω λέξεις συναντάται στους χρόνους που αναφέρονται στο μέλλον; a) μην b) δεν c) και d) θα 11) Διάλεξε το ρήμα που βρίσκεται στον Εξακολουθητικό Μέλλοντα: a) θα πάω b) πηγαίνω c) θα πηγαίνω d) είχα πάει 12) Διάλεξε το ρήμα που βρίσκεται στον Στιγμιαίο Μέλλοντα: a) τρώω b) θα φάω c) έφαγα d) θα έχω φάει 13) Διάλεξε το ρήμα που βρίσκεται στον Συντελεσμένο Μέλλοντα: a) θα έχω τελειώσει b) τελειώνω c) τελείωσα d) τελείωνα 14) Διάλεξε τις λέξεις που φανερώνουν χρόνο; a) μετά, τώρα, αύριο, σήμερα b) γιατί, επειδή, διότι c) καλώς, όμορφα, έξυπνα d) τόσο, λίγο, πολύ 15) Λέξεις όπως "τώρα" και "αύριο" ονομάζονται χρονικά...: a) ρήματα b) επιρρήματα c) ουσιαστικά d) επίθετα 16) Ο χρόνος εκφράζεται και με φράσεις ή με προθέσεις. Διάλεξε την απάντηση που τις περιέχει: a) γιατί, όμως, αλλά b) να, για να, μην, δεν c) βέβαια, σαφώς, σίγουρα d) για πάντα, από παλιά, σε λίγο, προς το παρόν 17) Πώς λέμε τις λέξεις που εισάγουν χρονικές προτάσεις; a) χρονικά ρήματα b) χρονικά ουσιαστικά c) χρονικούς συνδέσμους d) χρονικά επίθετα 18) Διάλεξε τη λέξη που δεν δηλώνει χρόνο: a) εύκολα b) ώσπου c) όταν d) μετά 19) Ποιο από τα παρακάτω ρήματα δεν είναι στον Αόριστο; a) γέλασα b) έγραψα c) καθάριζα d) έπαιξα 20) Ποιο από τα παρακάτω ρήματα δεν είναι στον Παρακείμενο; a) έχω διαβάσει b) έχω πάει c) έχω δει d) είχα τρέξει

ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?