1) Вода за пиће има боју. a) Тачно b) Нетачно 2) Вода за пиће нема укус. a) Тачно b) Нетачно 3) Чист ваздух има мирис. a) Тачно b) Нетачно 4) Биљке користе ваздух за дисање. a) Тачно b) Нетачно 5) Земљишта могу бити различитих боја. a) Тачно b) Нетачно 6) Биљке могу да расту и да се развијају и без сунчеве светлости и топлоте. a) Тачно b) Нетачно 7) Сунце је извор светлости и топлоте. a) Тачно b) Нетачно 8) Земљиште које се лако мрви и растреса под прстима је растресито. a) Тачно b) Нетачно 9) Ваздух има боју. a) Тачно b) Нетачно 10) Вода за пиће је без боје, али има и укус и мирис. a) Тачно b) Нетачно 11) Ваздух покреће ветрењаче. a) Тачно b) Нетачно 12) Различите врсте земљишта имају исту влажност. a) Тачно b) Нетачно 13) Вода из течног стања под утицајем топлоте испарава и прелази у чврсто стање. a) Тачно b) Нетачно 14) Сунце може бити штетно. a) Тачно b) Нетачно 15) Вода је неопходна само биљкама и животињама које живе у њој. a) Тачно b) Нетачно 16) Веће узвишење називамо равница. a) Тачно b) Нетачно 17) Ваздух помаже при сушењу веша. a) Тачно b) Нетачно 18) Вода за пиће је слана. a) Тачно b) Нетачно 19) Вода је неопходна свим живим бићима. a) Тачно b) Нетачно 20) Веће узвишење називамо планина. a) Тачно b) Нетачно 21) Живот без Сунца није могућ. a) Тачно b) Нетачно 22) Равно или благо заталасано земљиште назива се брежуљак. a) Тачно b) Нетачно 23) Вода из течног стања под утицајем ниских температура прелази у гасовито стање. a) Тачно b) Нетачно 24) Мање узвишење називамо брдо. a) Тачно b) Нетачно 25) Воде у природи има у земљишту, ваздуху и живим бићима. a) Тачно b) Нетачно 26) Ваздух има свуда око нас. a) Тачно b) Нетачно 27) Вода за пиће нема мирис. a) Тачно b) Нетачно 28) И зими има сунчеве светлости. a) Тачно b) Нетачно 29) Вода из течног стања под утицајем ниских температура прелази у чврсто стање. a) Нетачно b) Тачно

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?