1) Οι Αθηναίοι περνούσαν τις ελεύθερες ώρες τους: a) στην Αγορά b) στα γυμναστήρια c) και στα δύο 2) Η συνηθισμένη τροφή των Αθηναίων ήταν: a) τα λαχανικά b) το κρέας c) το ρύζι 3) Οι γυναίκες στην αρχαία Αθήνα ασχολούνταν με: a) τη γυμναστική b) την εμφάνισή τους c) την πολιτική 4) Οι νέοι μάθαιναν να γράφουν και να διαβάζουν από τον: a) κιθαριστή b) γραμματιστή c) παιδαγωγό 5) Ποιος συνόδευε τα παιδιά στο σχολείο; a) ο παιδαγωγός b) ο παιδοτρίβης c) ο πατέρας και ο παιδαγωγός 6) Για πόσα χρόνια οι νέοι Αθηναίοι πήγαιναν στον στρατό; a) 2 b) 3 c) 4 7) Τα σχολεία στην αρχαία Αθήνα ήταν a) δημόσια b) ιδιωτικά 8) Τα σπίτια στην αρχαία Αθήνα ήταν a) χαμηλά και λιτά b) χαμηλά και πλούσια c) ψηλά αλλά απλά 9) Ανώτερα σχολεία στην αρχαία Αθήνα a) Υπήρχαν b) Δεν υπήρχαν 10) Στον γραμματιστή πήγαιναν a) μόνο τα αγόρια b) μόνο τα κορίτσια c) και τα αγόρια και τα κορίτσια

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση των Αθηναίων

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?