1) 64 < 46 a) Тачно b) Нетачно 2) Следбеник броја 95 је број 96. a) Тачно b) Нетачно 3) 63 < 60 a) Тачно b) Нетачно 4) 80 > 78 a) Тачно b) Нетачно 5) Претходник броја 71 је број 70. a) Тачно b) Нетачно 6) 23 > 32 a) Тачно b) Нетачно 7) 97 > 79 a) Тачно b) Нетачно 8) Следбеник броја 56 је број 57. a) Тачно b) Нетачно 9) 16 > 61 a) Тачно b) Нетачно 10) 15 > 25 a) Тачно b) Нетачно 11) 68 > 47 a) Тачно b) Нетачно 12) 9д4ј > 4ј9д a) Тачно b) Нетачно 13) Следбеник броја 88 је број 87. a) Тачно b) Нетачно 14) 1д7ј = 7ј1д a) Тачно b) Нетачно 15) 34 < 33 a) Тачно b) Нетачно 16) Следбеник броја 38 је број 37. a) Тачно b) Нетачно 17) 54 < 55 a) Тачно b) Нетачно 18) 3j2д < 2д3ј a) Тачно b) Нетачно 19) 24 < 53 a) Тачно b) Нетачно 20) 87 < 25 a) Тачно b) Нетачно 21) 52 > 27 a) Тачно b) Нетачно 22) Претходник броја 33 је број 34. a) Тачно b) Нетачно 23) Претходник броја 68 је број 69. a) Тачно b) Нетачно 24) 78 < 63 a) Тачно b) Нетачно 25) 42 < 51 a) Тачно b) Нетачно 26) 43 > 34 a) Тачно b) Нетачно 27) Претходник броја 45 је број 44. a) Тачно b) Нетачно 28) 5д6ј < 5ј6д a) Тачно b) Нетачно

Упоређивање бројева прве стотине

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?