1) Apakah kegunaan Tuas? a) Tuas digunakan untuk memotong objek. b) Tuas digunakan untuk mengangkat atau mengumpil sesuatu objek. c) Tuas digunakan untuk menyambung objek. 2) Tuas terdiri daripada tiga bahagian iaitu _________________. a) beban, fulkrum dan daya b) beban, tunggul dan daya c) beban, roda dan daya 3) Apakah beban dalam sistem tuas? a) Objek yang hendak digerakkan. b) Kekuatan yang diperlukan untuk menggerakkan objek. 4) Fulkrum ialah a) satu titik hujung pada palang atau objek yang berfungsi sebagai daya. b) satu titik tengah pada palang atau objek yang berfungsi sebagai pengimbang atau penyokong. 5) Apakah itu daya? a) Daya ialah titik tengah sebagai pengimbang tuas. b) Daya ialah tolakan dan tarikan ke atas sesuatu objek untuk memberikan kesan. 6) Pilih 3 contoh tuas yang betul? a) melompat b) Membuka penutup botol. c) Menyapu sampah d) Mencabut paku e) berenang 7) Kedudukan fulkrum dari beban mempengaruhi daya yang diperlukan untuk mengangkat objek. a) Betul b) Salah 8) Apakah yang perlu untuk mengangkat berat beban dengan mudah menggunakan kaedah tuas? a) Meletakkan fulkrum paling jauh dari beban. b) Meletakkan fulkrum paling dekat dengan beban. c) Gunakan kayu yang pendek. d) Daya dikenakan paling dekat dengan fulkrum. 9) Semakin dekat jarak beban dari fulkrum, semakin sedikit daya yang diperlukan untuk mengangkat beban. a) Betul b) Salah 10) Semakin jauh jarak beban dari fulkrum, semakin banyak daya yang diperlukan untuk mengangkat beban.  a) Betul b) Salah

Tuas dan Hubungan Jarak Beban, Fulkrum dan daya

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?