1) Apakah teknik yang digunakan bagi menghasilkan karya tersebut? a) Catan b) Kolaj c) Montaj d) Stensilan 2) Montaj ialah a) Hasil gubahan bahan daripada pelbagai media cetak b) Hasil gubahan bahan daripada tiupan straw c) Hasil gubahan bahan daripada warna air d) Hasil gubahan bahan daripada tenunan 3) Berikut ialah contoh 3 jenis montaj yang telah dipelajari kecuali ; a) Montaj tekat b) Montaj gambar c) Montaj tipografi d) Montaj gabungan 4) Bahan bercetak yang biasa digunakan dalam montaj ialah a) kertas warna b) internet c) Surat Khabar d) majalah 5) Montaj mempunyai 2 ruang iaitu a) Ruang luar b) Ruang dalam c) Ruang tepi d) Ruang cetek 6) Karya berikut merupakan imbangan jenis.. a) tidak simetri b) separa c) seimbang d) simetri 7) Apakah penegasan yang terdapat pada poster berikut? a) Tajuk filem Upin dan Ipin b) Gambar Upin Ipin dan rakan-rakan c) Gambar Upin dan Ipin d) Gambar dan Tajuk filem Upin dan Ipin 8) Yang manakah antara berikut merupakan Muka Taip? a) b) c) 9) Apakah jenis poster tersebut? a) Poster Motivasi b) Poster Filem c) Poster Iklan d) Poster Kempen 10) Perkembangan idea merupakan proses.... a) Memilih hal benda b) Penentuan bahan c) Lakaran idea d) Membuat kemasa pada karya

SAYANGILAH HABITAT KITA (Poster Teknik Montaj)

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?