ΡΗΜΑΤΑ: κρύβομαι, σκέφτομαι, ανεβαίνουν, πλένει, τρέχουμε, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ: χέρια, οικογένεια, τοίχος, ουρανός, σκύλος, ΕΠΙΘΕΤΑ: ζωηρός, γαλανός, πονηρή, πέτρινος, δυο,

ΡΗΜΑΤΑ - ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ - ΕΠΙΘΕΤΑ

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?