1) Rege a csodaszarvasról szereplői? a) Enéh királynő b) Attila király c) Hunor és Magyar d) Árpád fejedelem e) Dul király f) Nimród fejedelem 2) Vérszerződés szereplői, helyszínei? a) Álmos fővezér b) csodaszarvas c) turulmadár d) Vereckei - szoros e) Munkács f) Attila király 3) Az Isten kardja szereplői? a) táltosok b) Árpád fejedelem c) pásztorfiú d) Enéh királyné e) Attila  király f) morva király  4) Árpád, a honalapító szereplői, helyszínei? a) Töhötöm b) morva és bolgár uralkodók  c) Hunor és Magyar d) Pusztaszer e) régészek f) Árpád fejedelem 5) Hogyan írtak őseink ? a) úgy, mint ma  b) balról jobbra olvassuk c) nincs kis és nagybetű d) rovásírással e) ma már nem használják f) jobbról balra olvassuk 6) Ki volt Botond? a) király b) görög vitéz c) török d) a császár barátja e) magyar vitéz f) Árpád vezér fia 7) Kik voltak Géza fejedelem gyermekei? a) Álmos és Huba b) Tas és Töhötöm c) IV. Béla és Margit d) Botond és Attila e) Szent László és Erzsébet f) Koppány és Vajk 8) Mikor koronázták meg Szent István királyt? a) 997-ben b) 1900-ban c) 1038.08.15 d) 1000.01.01 e) 1456 nyarán f) 1001.01.01 9) Hol koronázták meg Szent István királyt? a) Komárom b) Budapest c) Esztergom d) Székesfehérvár e) Bécs f) Bizánc 10) Melyek a koronázási jelvényeink? a) csak a szent korona b) szent korona, kard, jogar c) országalma, kard, palást d) szent korona, jogar, országalma, palást, kard e) palást és kard f) jogar és szent korona 11) Mi volt II. András király lányának neve? a) Margit b) Beatrix c) Gizella d) Enéh királynő e) Erzsébet f) Mária 12) IV. Béla országlása alatt melyik ellenség tört be hazánkba? a) törökök b) görögök c) tatárok d) csehek e) kunok f) punok 13) Mi volt a régi neve a mai Margit-szigetnek? a) Rókák szigete b) Pockok szigete c) Csepel-sziget d) Kanári-szigetek e) Nyulak szigete f) Húsvét-sziget 14) Kit nevezünk 2. honalapítónak? a) Mátyás királyt b) II. András királyt c) István királyt d) IV. Béla királyt e) Attila királyt f) Álmos vezért 15) Mikor volt Nándorfehérvár ostroma? a) 1001.01.01 b) 997-ben c) 1235-ben d) 1546 nyarán e) 1456 nyarán f) 1476 nyarán 16) Ki áldozta fel magát Nándorfehérvárnál? a) Hunyadi János b) Mátyás király c) Hunyadi László d) Dugovics Titusz e) Mohamed török császár f) IV. Béla király 17) Mi Nándorfehérvár mai neve? a) Bukarest b) Budapest c) Belgrád d) Brassó e) Berlin f) Prága 18) Hogy hívták Hunyadi Mátyás szüleit? a) István király és Gizella b) Hunyadi László és Szilágyi Erzsébet c) IV. Béla király és Margit d) II. András király és Erzsébet e) Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet f) Nimród fejedelem és Enéh 19) Ki volt Mátyás király felesége? a) Szilágyi Erzsébet b) Enéh c) Gizella d) Sarolt e) Aragóniai Beatrix f) Margit 20) Melyik állat szerepel Mátyás király címerében? a) oroszlán b) fekete rigó c) holló d) sólyom e) bagoly f) tigris 21) Mi volt a neve Mátyás király könyvtárának? a) Kódex b) Corvina c) Korona d) Iniciálé e) Könyvtár f) Magyarok Krónikája 22) Milyen nyelven íródtak a kódexek? a) magyar és angol b) angol és német c) latin és török d) latin és görög e) görög és török f) magyar és német 23) A magyarországi gyűjteményben mennyi corvinát őriznek? a) 35 b) 41 c) 53 d) 216 e) 1000 f) 5 24) Az egyik leghíresebb corvina címe? a) Törökök Krónikája b) Magyarok Kódexei c) Magyarok Krónikája d) Németek Krónikája e) Görögök Krónikája f) Angolok Krónikája 25) Mit jelent az iniciálé szó? a) bekezdés b) könyv c) befejezés d) bekezdés díszes első betűje e) nagybetű f) festmény 26) Mi jellemzi Mátyás királyt? a) sasorrú b) haragos c) igazságtalan d) gyenge e) igazságos f) művelt 27) Ki volt Kinizsi Pál? a) vízimolnár fia b) vándor c) hajdú d) király e) fejedelem f) török 28) Ki uralkodott Mátyás király után? a) II. András b) I. Béla c) Aragóniai Beatrix d) II.Ulászló e) II. Lajos f) Árpád fejedelem 29) Mikor volt a mohácsi csata? a) 1541 b) 1456 c) 1001 d) 1526 e) 1552 f) 1625 30) Kik szenvedtek vereséget Mohácsnál? a) tatárok b) törökök c) németek d) magyarok e) franciák f) punok 31) Ki írta az Egri csillagok regényt? a) Erkel Ferenc b) Bartos Erika c) Gárdonyi Géza d) Mátyás király e) Benedek Elek f) Kölcsey Ferenc 32) Ki volt a várkapitánya Eger várának? a) Hunyadi János b) Hunyadi Mátyás c) Kinizsi Pál d) Dobó István e) Magyar Balázs f) Gárdonyi Géza

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?