1) Stolica państwa Mieszka I a) Kraków b) Gniezno c) Poznań 2) W którym roku Bolesław Chrobry koronował się na króla Polski a) 1025 roku b) 1020 roku c) 1015 roku 3) O którym królu Polski mówimy: "zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną" a) Mieszko II b) Kazimierz Wielki c) Władysław Łokietek 4) Pod jego wodzą Krzyżacy ponieśli klęską pod Grunwaldem a) Bolesław Chrobry b) Kazimierz Wielki c) Władysław Jagiełło 5) W którym roku powstała Akademia Krakowska a) 1364 roku b) 1370 roku c) 1368 roku 6) Mikołaj Kopernik udowodnił, że: a) Ziemia jest środkiem Wszechświata b) Słońce krąży wokół Ziemi c) Ziemia krąży wokół Słońca 7) Królowa Bona, żona Zygmunta Starego pochodziła z: a) Francji b) Włoch c) Hiszpanii 8) Wiek XVI był dla Polski okresem potęgi i rozwoju, dlatego został nazwany: a) miedzianym wiekiem b) złotym wiekiem c) srebrnym wiekiem 9) Który wódz rozgromił Turków w bitwie pod Wiedniem a) Stefan Batory b) Jan III Sobieski c) Jan Kazimierz 10) I rozbioru Polski dokonali a) Rosja, Prusy, Austria b) Francja, Rosja, Prusy c) Prusy, Włochy, Austria 11) W którym roku uchwalona została Konstytucja 3 maja  a) 1791 b) 1783 c) 1795 12) W 1794 roku wybuchło powstanie Polaków przeciwko Rosji na czele którego stanął a) Jan Henryk Dąbrowski b) Józef Wybicki c) Tadeusz Kościuszko 13) W którym roku Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość a) w styczniu 1921 roku b) w maju 1919 roku c) w listopadzie 1918 roku 14) II wojna światowa rozpoczęła się a) w kwietniu 1943 roku b) w sierpniu 1944 roku c) we wrześniu 1939 roku 15) Powstanie Warszawskie upadło po 63 dniach walki a) 1 sierpnia 1944 roku b) 2 października 1944 roku c) 7 grudnia 1944 roku

Państwo Piastów, Jagiellonów i królów elekcyjnych

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?