, .

Να χωρίσεις τις λέξεις σε ρήματα, ουσιαστικά και επίθετα:

Theme

Options

Leaderboard

Categorize is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?