1) Broj 387 uvecaj za 432. 2) Odredi razliku ako je umanjenik broj 914, a umanjilac 746. 3) Najveci broj sedme stotine uvecaj najmanjim brojem trece stotine. 4) Od sledbenika broja 999 oduzmi najmanji neparan broj cetvrte stotine. 5) Broju 142 dodaj zbir brojeva 431 i 278. 6) Razlici brojeva 843 i 697 dodaj broj koji se zapisuje rimskim ciframa CDXLIV. 7) Odredi zbir ako je prvi sabirak razlika brojeva 823 i 465, a drugi sabirak broj koji je za 78 veci od 254. 8) Svetski rekord skoka u dalj jedne godine bio je 754cm. Dusanov rekord je 178cm. Koliko je veci ovaj svetski rekord u skoku u dalj od Dusanovog? 9) U jednom selu zivi 378 muskaraca i 296 zena. Koliko stanovnika ima ovo selo? 10) Marko je sakupljao slicice fudbalera. Kada je sakupio 693 duplikata, resio je da drugovima Savi i Milosu pokloni po 142 slicice. Koliko mu je slicica ostalo? 11) Израчунај производе применом својства множења разлике бројем: 94x6 12) Израчунај производе применом својства множења разлике бројем: 240x4 13) Marko je poneo u kupovinu 1000 dinara. Kupio je knjigu za 325 dinara,flomastere za 126 i tempere za 456 din.Koliko je Marko imao novca kada je izasao iz prodavnice? 14) Tri bojanke su placene 717 dinara. Ukupna cena prve i druge bojanke je 409, a druge i trece 592 dinara.Koliko kosta svaka od tih bojanki? 15) U jednom roju je bilo 238 pcela. U drugom je bilo za 119 vise nego u prvom, a u trecem za 195 pcela manje nego u prva dva zajedno. Koliko je ukupno bilo pcela? 16) 351:9 ili 1000-526=

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?