1) Wiewiórkę zaliczymy do królestwa: a) zwierząt b) roślin c) bakterii d) protistów e) grzybów 2) Pleśniaka zaliczamy do królestwa: a) zwierząt b) roślin c) bakterii d) protistów e) grzybów 3) Drożdże zaliczamy do królestwa: a) zwierząt b) roślin c) bakterii d) protistów e) grzybów 4) Euglenę zieloną zaliczamy do królestwa: a) zwierząt b) roślin c) bakterii d) protistów e) grzybów 5) Salmonellę zaliczamy do królestwa: a) zwierząt b) roślin c) bakterii d) protistów e) grzybów 6) Morszczyn zaliczamy do królestwa: a) zwierząt b) roślin c) bakterii d) protistów e) grzybów 7) Borelię zaliczamy do królestwa: a) zwierząt b) roślin c) bakterii d) protistów e) grzybów 8) Listownicę zaliczamy do królestwa: a) zwierząt b) roślin c) bakterii d) protistów e) grzybów 9) Prątki gruźlicy zaliczamy do królestwa: a) zwierząt b) roślin c) bakterii d) protistów e) grzybów 10) Człowieka zaliczamy do królestwa: a) zwierząt b) roślin c) bakterii d) protistów e) grzybów 11) Wirus HIV zaliczamy do królestwa: a) zwierząt b) roślin c) bakterii d) protistów e) grzybów f) nie można zaliczyć do żadnego królestwa 12) Jest to zbiór organizmów o podobnej budowie, podobnych wymaganiach życiowych. Organizmy te mogą rozmnażać się płciowo i wydawać na świat płodne potomstwo. Jest to podstawowa jednostką klasyfikacji jest:  a) królestwo b) typ c) gromada d) gatunek e) rodzaj 13) Wskaż prawidłowo ułożone jednostki klasyfikacji, zaczynając od jednostki nadrzędnej: a) Królestwo, gromada, rząd, rodzina, typ, rodzaj, gatunek b) Królestwo, typ, gromada, rząd, rodzina, rodzaj, gatunek c) Typ, królestwo, gromada, rząd, rodzina, rodzaj, gatunek d) Królestwo, typ, rząd, rodzina, rodzaj, gatunek, gromada e) Gromada, królestwo, typ, rząd, rodzina, rodzaj, gatunek 14) Jako pierwszy dokonywał klasyfikacji organizmów: a) Karol Darwin b) Karol Linneusz c) Mikołaj Kopernik d) Maria Skłodowska- Curie e) Marko Polo f) Leonardo da Vinci 15) Wirusy nie są organizmami żywymi. a) prawda b) fałsz 16) Zaznacz 3 poprawne odpowiedzi: Wirusy nie są organizmami żywymi, ponieważ:  a) nie potrafią się przemieszczać b) nie mają budowy komórkowej c) są zbudowane z białka d) nie posiadają DNA i genów e) nie potrafią się rozmnażać f) nie wykonują czynności życiowych 17) Na zdjęciu widać wirusa bakteriofaga. Tego typu wirusy wnikają do komórek:  a) bakterii b) ludzi c) grzybów d) zwierząt 18) Wirus zawiera kwas nukleinowy DNA lub RNA, który jest otoczony: a) tłuszczem b) cukrem c) białkiem d) witaminami e) solami mineralnymi f) otoczką śluzową 19) Bakteria nie posiada: a) ściany komórkowej b) błony komórkowej c) jądra komórkowego d) rzęski e) cytoplazmy 20) Jak nazywa się bakteria widoczna na zdjęciu? a) dwoinka b) paciorkowiec c) gronkowiec d) pakietowiec 21) Jak nazywa się bakteria widoczna na zdjęciu? a) dwoinka b) paciorkowiec c) gronkowiec d) pakietowiec 22) Jak nazywa się bakteria widoczna na zdjęciu? a) dwoinka b) paciorkowiec c) gronkowiec d) pakietowiec 23) Bakterie są: a) samożywne b) cudzożywne c) większość jest cudzożywna d) większość jest samożywna 24) Bakterie oddychają: a) beztlenowo b) tlenowo c) beztlenowo lub tlenowo 25) Bakterię rozmnażają się bezpłciowo poprzez: a) zarodniki b) fragmentację plechy c) pączkowanie d) podział komórki 26) Bakterie mogą być przyjazne człowiekowi i żyjąc w organizmie człowieka produkują witaminy z grupy B i K. a) prawda b) fałsz 27) Łubin wchodzi w symbiozę z bakteriami brodawkowymi, które: a) dostarczają roślinie niezbędnego azotu b) powodują chorobę tej rośliny c) dostarczają wody tej roślinie d) ochraniają korzenie tej rośliny 28) Bakterie uczestniczą w procesie tworzenia się gleby, ponieważ rozkładają szczątki organizmów: a) prawda b) fałsz 29) Grypa wywoływana jest przez: a) wirus b) bakterię 30) Ospa wietrzna to choroba a) bakteryjna b) wirusowa 31) Tężec to choroba wywoływana przez: a) wirus b) bakterię 32) Zabawa ziemią może być niebezpieczna, ze względu na możliwość zabrudzenia rany bakterią: a) salmonellą b) tężca c) borelią d) prątkiem gruźlicy 33) Podczas spożywania źle przechowywanych lodów, sałatek, jajek można zarazić się bakterią: a) salmonellą b) tężca c) borelią d) prątkiem gruźlicy 34) Ugryzienie przez kleszcza może skutkować wprowadzeniem do naszego organizmu bakterii: a) salmonelli b) tężca c) prątków gruźlicy d) krętków borelii 35) Kaszel, gorączka, ból w klatce piersiowej, spadek masy ciała to objawy: a) salmonellozy b) gruźlicy c) boreliozy d) tężca 36) Gorączka i bolesne powiększenie ślinianek przyusznych to objawy: a) ospy b) odry c) różyczki d) grypy e) świnki 37) Zaznacz przykład protista wielokomórkowego: a) pantofelek b) morszczyn c) euglena zielona d) świdrowiec e) zarodziec malarii f) toksoplazma 38) Morszczyn posiada pęcherze z powietrzem, dzięki którym: a) oddycha b) rozmnaża się c) unosi się w wodzie d) przeprowadza fotosyntezę e) zwabia morskie ślimaki f) opada na dno 39) Zaznacz wszystkie grzyby wielokomórkowe. a) borowik szlachetny b) pleśniak pospolity c) Koźlarz dębowy d) muchomor sromotnikowy e) drożdże 40) Zbudowany jest ze zbitych strzępek i składa się z kapelusza i trzonu: a) owoc b) owocnik c) zarodnik d) grzybnia e) luźne strzępki grzybni 41) Wszystkie grzyby są: a) samożywne b) cudzożywne 42) Grzyby posiadają komórki, które zawierają: a) ścianę komórkową zbudowaną z celulozy b) ścianę komórkową zbudowaną z chityny c) ich komórki nie mają ściany komórkowej 43) W komórce grzyba można zaobserwować: a) jedno lub kilka jąder komórkowych b) jedno jądro komórkowe c) nie można zaobserwować jądra komórkowego 44) Drożdże rozmnażają się poprzez: a) fermentację b) pączkowanie c) fragmentację grzybni d) zarodniki 45) Kiedy przypadkowo nadepniemy na purchawkę, to z jej wnętrza wydostają się: a) orzeszki b) nasionka c) zarodniki 46) Z rurek lub blaszek, które są po spodniej stronie kapelusza wydostają się zarodniki, które służą do: a) rozmnażania bezpłciowego b) rozmnażania płciowego 47) Dzięki temu grzybowi mamy antybiotyk penicylinę, która jest stosowana do leczenia chorób bakteryjnych. a) pędzlak b) kurka c) pleśniak d) muchomor sromotnikowy e) pieczarka f) hubiak pospolity 48) Grzyby, które powodują psucie się pożywienia mają negatywny wpływ na nasze zdrowie, wytwarzają toksyny. Zaznacz nazwę takiego grzyba: a) kurka b) pleśniak c) drożdże d) piestrzenica kasztanowata e) pięknoróg największy 49) Niektóre grzyby wykorzystywane są do: a) produkcji serów b) produkcji alkoholu c) produkcji soków d) produkcji wody e) produkcji ciast i pieczywa f) produkcji czekolady 50) Śmiertelnie trującym grzybem jest: a) muchomor czerwonawy b) gołąbek czarny c) smardz stożkowaty d) krowiak łykowaty e) muchomor sromotnikowy f) czubajka kania 51) Te dwa organizmy żyjąc w symbiozie tworzą porosty: a) protist i grzyb b) glon i grzyb c) bakteria i grzyb 52) Grzyb żyjąc w symbiozie z glonem dostarcza: a) wody b) pokarmu c) tlenu d) ochrony e) światła 53) Glon żyjąc w symbiozie z grzybem dostarcza: a) wody b) pokarmu c) tlenu d) ochrony 54) Porosty są organizmami pionierskimi ponieważ: a) mogą rosnąć na nagich skałach b) rosną w górach c) są jedne z pierwszych organizmów, które tworzą glebę d) są bardzo odporne na zanieczyszczenia e) są zielone f) mają różnorodne kształty 55) Porosty są organizmami wskaźnikowymi ponieważ: a) są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenie środowiska b) wskazują kierunek północny c) można ocenić stopień zanieczyszczenia powietrza d) są przykładem symbiozy dwóch organizmów

Powtórzenie wiadomości- kl.5- klasyfikacja, wirusy, bakterie, grzyby

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?