1) Ki nem állt versenyben a magyar trónért a mohácsi vereség után? a) Szapolyai János b) János Zsigmond c) Habsburg Ferdinánd 2) Hol kötött titkos egyezséget Szapolyai János és Habsburg Ferdinánd 1538-ban? a) Várad b) Drinápoly c) Buda 3) Hogy hívták Szapolyai János egyik legfőbb bizalmasát? a) Losonczy György b) Szondi György c) Fráter György 4) Mikor foglalta el Budát csellel a török? a) 1540 b) 1541 c) 1542 5) Ki volt Szapolyai János felesége? a) Erzsébet királyné b) Mária királyné c) Izabella királyné 6) Melyik volt a legnagyobb török közigazgatási egység a hódoltság területén? a) vilajet b) szandzsák c) náhije 7) Ki állt a vilajet élén? a) kádi b) beglerbég c) defterdár 8) Mi volt a defterdár feladata? a) bíráskodás b) adószedés c) törvényhozás 9) Hány akcsét ért egy magyar forint? a) 25 b) 50 c) 100 10) Melyik titkos szerződésben mondott le János Zsigmond a magyar királyi címről? a) Speyeri b) Váradi c) Drinápolyi 11) Kit választottak János Zsigmond halála után fejedelemmé? a) feleségét b) hadvezérét c) legfőbb bizalmasát 12) Mi volt Báthory István egyik legfőbb politikai célja? a) az ország egyesítése b) magyar királlyá koronázzák c) török elleni nemzetközi összefogás 13) Kb. hány török katona állomásozott a hódoltságban? a) 15-20 ezer b) 37 ezer c) 47 ezer 14) Mennyi kiadást jelentett a Habsburgok számára a várőrség évi zsoldja? a) 0,5 Millió b) 1 Millió c) 1,5 Millió 15) Mely béke zárta le a várháborúk korát 1568-ban? a) Drinápolyi b) Zsitvatoroki c) Bécsi

A három részre szakadt ország

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?