Do pierwszego istotnego ____ społeczno‑politycznego w Polsce doszło w ____. W dużej mierze był wynikiem pewnego ____, które zapanowało w bloku państw demokracji ____ po śmierci ____. W Polsce miało ono wpływ na powstawanie pierwszych tzw. klubów dyskusyjnych, m.in. Klubu ____ ____ (nazwa pochodziła od ulicy Krzywe Koło w Warszawie, przy której znajdowało się mieszkanie prywatne będące miejscem pierwszych spotkań klubowiczów). Ważnym impulsem był także Międzynarodowy Festiwal Młodzieży i Studentów, który odbył się w Warszawie latem ____ roku.

Kryzysy społeczno- polityczne PRL. Geneza.

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?