Create better lessons quicker
1Д = [10J], [2Д] = 20Ј, 30Ј = [3Д], Број 40 [словима] записујемо [ЧЕТРДЕСЕТ]., Број 50 словима записујемо [ПЕДЕСЕТ]., Број 60 словима записујемо [ШЕЗДЕСЕТ]. , 7Д = [70Ј], Број 80 има [80Ј]., Број који има 9 десетица зовемо [ДЕВЕДЕСЕТ]., 10Д = [100Ј].

Допуни исказе тако да тврдња буде тачна.

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives