1) Το παραμύθι το διηγείται: a) Η κανονική μητέρα του κοριτσιού b) Ο βασιλιάς και η βασίλισσα c) Η θετή μητέρα του κοριτσιού d) Το ίδιο το κορίτσι 2) Τι θυμήθηκε πρώτα να πάρει από το παλάτι η βασίλισσα; a) Το παιδί της b) Την άμαξά της c) Το ρουμπίνι της d) Τίποτα από τα παραπάνω e) Όλα τα παραπάνω 3) Το βασιλόπουλο το έσωσε: a) Ο βασιλιάς b) Η βασίλισσα c) Οι στρατιώτες d) Μια υπηρέτρια 4) Γιατί η υπηρέτρια άφησε το παιδί να το πάρει η βασίλισσα; a) Επειδή το λυπήθηκε γιατί θα το πονούσε b) Επειδή το πήρε απόφαση ότι θα έχανε. c) Γιατί δεν το ήθελε άλλο πια. d) Γιατί παραδέχτηκε ότι ανήκει στη βασίλισσα 5) Ποια ήταν η απόφαση του δικαστή; a) Το παιδί ανήκει στη βασίλισσα. b) Το παιδί ανήκει στην υπηρέτρια. c) Το παιδί ανήκει και στις δύο. d) Το παιδί δεν ανήκει σε καμία. 6) Ποιος διέταξε να ζωγραφίσουν στο έδαφος έναν κύκλο με κιμωλία; a) Ο βασιλιάς b) Η βασίλισσα c) Ο δικαστής d) Ο στρατηγός 7) Γιατί θέλησε ο δικαστής να γράψουν στο έδαφος κύκλο με κιμωλία; a) Για να βάλει όρια στο παιδί. b) Για να δείξει στη βασίλισσα ότι πρέπει να έχει το παιδί της σωστή αγωγή. c) Για να δει ποια από τις δύο γυναίκες θα σκεφτεί το παιδί και όχι αυτό που επιθυμεί εκείνη. d) Για να παίξει το παιδί. 8) Το παιδί μάλλον θα ήθελε: a) Να πάει στη βασίλισσα για να έχει χρήματα b) Να συνεχίσει να το μεγαλώνει η υπηρέτρια. c) Τίποτα από τα παραπάνω. 9) Ο δικαστής ήταν... a) Δίκαιος b) Άδικος c) Αποφασιστικός d) Σοφός e) Ευρηματικός f) Αναποφάσιστος 10) Η συμπεριφορά της βασίλισσας δείχνει: a) Αγάπη στο παιδί b) Αγάπη στον εαυτό της c) Ενδιαφέρον για το μέλλον του παιδιού d) Συμφέρον και ιδιοτέλεια e) Αναξιότητα να λέγεται μητέρα f) Ευσυνειδησία 11) Η συμπεριφορά της υπηρέτριας δείχνει: a) Αυταπάρνηση b) Αληθινή αγάπη c) Αδιαφορία d) Συμφέρον e) Ότι είναι άξια να λέγεται μητέρα. f) Ειρωνεία 12) Το καυκασιανό παραμύθι μιλάει: a) Για την αξία των πολλών παιδιών b) Για την τέχνη και τη ζωγραφική c) Για τη μητρική αγάπη d) Για τη σοφία του δικαστή e) Για την αξία της ειρήνης 13) Το παραμύθι αυτό μάς θυμίζει από την Παλαιά Διαθήκη: a) Την κρίση του Αβραάμ b) Την κρίση του Δαυίδ c) Την κρίση του Σολομώντα d) Την κρίση του Ναβουχοδονόσορα

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?