Create better lessons quicker
Az alapnyelvi szókészlet megegyezése: névmások: én, te, ti; ez; ki, számnevek: egy, három, négy, testrészek: fej, szív, kéz, láb, rokonságnevek: ős, fiú, meny, apa, természeti jelenségek: fagy, nyár, víz, hó, állatvilág: lúd, hal, növényvilág: fű, fa, anyagnevek: kő, vas, víz, lakásra, eszközre utaló szavak: ház, táplálkozás szavai: méz, lé, cselekvés, igék: él, hal, megy, van, tulajdonság: lágy, fekete, nagy, új, agg, Szabályos hangmegfelelések: magyar h - finn k (hal - kala), magyar f - finnugor p (fül - pil (manysi)), A nyelvi rendszerek hasonlósága: nincs nyelvtani nem (nőnem, hímnem, semleges), toldalék használata (agglutináció): egészségesek, magánhangzó-harmónia: ház -koti, hal - kala, a jelző megelőzi a jelzett szót: piros alma, a jelzőt nem kell egyeztetni a jelzett szóval : szép képek, a névszói állítmány használata: A bálna kék, birtokos személyjelezés: anyám, házam, házaim, -bb fokjel: nagyobb, többes szám jele :-k (házak), tárgyas igeragozás: eszem (a kenyeret),

A nyelvrokonság bizonyítékai 2.

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives