Create better lessons quicker
Točno: Tvori se od pomoćnog glagola haben i participa perfekta., Perfekt je prošlo složeno vrijeme., Netočno: Particip perfekta dolazi na drugo mjesto u rečenici., Particip perfekta se konjugira., Tvori se od pomoćnog glagola haben i infinitiva.,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives