____ był wojownikiem. Często walczył ____, stąd czasem nazywa się rycerzy ludźmi miecza. Najważniejszym zadaniem rycerza była ____ w dobrej sprawie. Musiał więc bronić swojego ____ lub księcia, któremu ____ wierność. W razie zagrożenia kraju rycerze mieli obowiązek stawić się na ____ władcy, by stanąć do walki z wrogiem. Za słuszną sprawę uznawano też walkę chrześcijańskich rycerzy z ____. Od rycerzy wymagano sprawnego posługiwania się bronią i waleczności, ponieważ od ich umiejętności zależał wynik bitwy.

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?