Create better lessons quicker
1) Marko Kraljević je... a) Junak b) Zavisan srpski kralj c) Princ d) Nezavisan srpski kralj e) Ratnik f) Izmišljen lik 2) Bio je član koje dinastije a) Obilić b) Hrebeljanović c) Lazarević d) Mrnjačević e) Nemanjić f) Markić 3) Njegova majka zvala se.... (2 odgovora) a) Elena b) Ana c) Alena d) jelena e) Nije imaomamu f) ni jedno od navedenih 4) Kada je rođen? a) oko 1335. b) oko 1390. c) oko 1345. d) oko 1400 e) oko 1415. f) oko 1305. 5) Kada je umro? a) 1350. b) 1353.  c) 1408.  d) 1383.  e) 1415.  f) 1395.  6) Sa kim je bio u vazalnim odnosima? a) Vizantijom b) Svetim Rimskim Carstvom c) Sve vreme je bio nezavisan d) Britanijom e) Turcima f) Osmanlijama 7) Ko mu je bio naslednik? a) Vukašin Mrnjačević b) Lazar Mrnjačević c) Stefan Mrnjačević d) Uroš Mrnjačević e) ni jedan od navedenih f) Nie imao naslednika

Marko Kraljević-istorijske činjenice

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives