Create better lessons quicker
Znajdź w domu 5 przedmiotów na literkę M, Narysuj domek lewą ręką, Wymień 5 czasowników i 5 przymiotników, Ułóż zdanie z rozsypanki: Dzisiaj, ziemniaczane, zupę, a, ugotuję, obiad, na, na, drugie, danie, placki., Narysuj kwiatek lewą i prawą ręką jednocześnie, Utwórz nowe słowa z wyrazu OKOLICZNOŚĆ, Wymień 5 rzeczowników, Podaj 5 wyrazów zaczynających się i kończących na tą samą literę np. OKO..

Rewalidacja: Ćwiczenia ogólnorozwojowe

Switch template

Interactives

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives