Create better lessons quicker
Zwierzaki: Tylko błona komórkowa, Lizosom, Centrosom, Aparat Golgiego, Zdolność do przemieszczania się (nie tropie i nastie), Rośliny: Ściana komórkowa, Chloroplasty, Wakuola, Ziarna skrobi, Fotosynteza,

Komórka zwierzęca vs. Komórka roślinna

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives