1) Melyik helyhez közeledtek Jézus és tanítványai? a) Jeruszálemhez b) Olajfák hegyéhez c) Jerikóhoz d) Rómához e) Damaszkuszhoz f) Berlinhez 2) Hány tanítványát küldte el a faluba Jézus? a) egyiket sem b) 5 c) 2 d) 3 e) 7 f) mindet 3) Milyen állaton vonult be Jézus Jeruzsálembe? a) lovon b) kutyán c) semmilyenen d) szamáron e) tevén f) ökrön 4) Mit szórtak az emberek az útra Jézus elé? a) kenyeret b) köveket c) rizsszemeket d) virágszirmokat e) ágakat f) semmit 5) Miket borított fel Jézus a templomban? a) pénzváltók sátrait és a papok trónját b) karosszékeket c) a galambárusok székeit és asztalait d) a tejipari munkások pálinkásüvegeit e) a méhészek méhkasait f) a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit 6) Kiket gyógyított meg Jézus a templomban? a) leprásokat és pestiseseket b) vakokat és sántákat c) az összes influenzást d) a süketeket és a depressziósokat e) a gyerekeket f) minden kopasz embert 7) Mit tettek a főpapok és az írástudók, amikor látták Jézus csodáit? a) haragra lobbantak b) elfutottak félelmükben c) mindenkit megvertek d) elfogták Jézust és a tanítványokat e) csatlakoztak Jézushoz f) Éppen aludtak, úgyhogy semmit sem láttak. 8) Hol töltötte Jézus az éjszakát, miután elhagyta Jeruzsálemet? a) Betlehemben b) a pusztában c) nem aludt semmit d) Betániában e) a mennyek országában f) Názáretben

Virágvasárnapi Mt. 21,1-17.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?