Create better lessons quicker
Тврдица - Молијер, Писмо Харалампију - Доситеј Обрадовић, Евгеније Оњегин - А. С. Пушкин, Лорелај - Х. Хајне, Кад млидија' умрети - Бранко Радичевић, На Липару - Ђура Јакшић, Ђулићи - Јован Јовановић Змај, Међу јавом и мед сном - Лаза Костић, Чича Горио - Оноре де Балзак, Вођа - Радоје Домановић, Глава шећера - Милован Глишић, Ветар - Лаза Лазаревић, Беседа о шајкашима - Гаврил Стефановић Венцловић, Антигона - Софокле, Рани јади - Данило Киш, Похвала Светом кнезу Лазару - Јефимија, Слово љубве - Деспот Стефан Лазаревић, Пакао - Данте Алигијери, Декамерон - Ђовани Бокачо, Ромео и Јулија - Шекспир, Горски вијенац - Његош, Шињел - Гогољ, Ана Карењина - Толстој, Госпођа министарка - Бранислав Нушић,

Књижевна дела и писци

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives