PAŽLJIVO ČITAJ REČENICE I DOPUNI IH RIJEČIMA KOJE NEDOSTAJU. PAZI!!! IMA VIŠE RIJEČI KOJE SU NETOČNE. Djeca su kao i ljudi, slična i različita. Imaju jednake dijelove tijela. Glavni dijelovi tijela su: ____, vrat, ____ i ____. ____ su gornji udovi, a ____ donji udovi. Tijela dječaka i djevojčica razlikuju se po ____. Neka djeca rađaju se s tjelesnim nedostatkom ili oštećenja mogu nastati u nekoj nezgodi. Oni se zovu ____. Njima trebaš ____. Oni imaju ista prava kao i zdrava djeca.  Trebaš brinuti o svom tijelu i o osobnoj čistoći jer se tako štitiš od ____. Preglasno slušanje glazbe oštećuje ____. Preslabo ili prejako svjetlo može utjecati na ____.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?