Create better lessons quicker
1) Pridjevi su riječi kojima izričemo kakvo je što ili čije je što. a) DA b) NE 2) Opisni pridjevi izriču komu ili čemu pripada imenica. a) DA b) NE 3) Broj pridjeva ovisi o broju imenice. a) DA b) NE 4) Pridjevi se dodaju glagolima. a) DA b) NE 5) Pridjevi se dodaju: a) glagolima b) imenicama c) rečenicama 6) Posvojni pridjevi: a) opisuju kakva je imenica b) izriču čija je imenica c) izriču od čega imenica 7) Odredi pridjeve u rečenici: Učenici su pokazali svoje odlično znanje. a) učenici b) su pokazali c) svoje d) odlično e) znanje 8) Odredi pridjev u rečenici: Josip je riješio domaću zadaću, ali s puno pogrešaka. a) Josip b) je riješio c) domaću d) zadaću e) puno f) pogrešaka 9) Odredi pridjev u rečenici: Tko voli jesti mamine palačinke? a) tko b) voli c) jesti d) mamine e) palačinke 10) Osobi koja poštuje pravopisna pravila u pisanju pridjenut ćemo pridjev: a) napisan b) ispisan c) pismen 11) Životinji kojoj je tijelo prekriveno perjem pridjenut ćemo pridjev: a) krznene b) bodljikava c) pernata 12) Od imenice zima pridjev glasi: a) zimin b) zimov c) zimski 13) Pridjev koji odgovara imenici lopte je: a) nogometne b) nogometna c) nogometni 14) Uz imenicu torba odgovaraju pridjevi: a) okrugla, sitna, mačja b) valjkasta, mokra, jesenska c) kockasta, šarena, đačka 15) Označi točno napisanu rečenicu. a) Ovaj kaput mi je veliki. b) Ovaj kaput mi je velik. c) Ovaj kaput mi je veliko. 16) Pridjev hladan za množinu muškog roda glasi: a) hladna b) hladne c) hladni 17) Posvojni pridjev od imenice Ivan glasi: a) Ivanov b) Ivanin c) od Ivana 18) Izbaci uljeza: a) zelen b) mekano c) jestiva d) ravna e) mamina f) slavni 19) Izbaci uljeza. a) lijep b) nova c) šarena d) sestrina e) djevojačka f) lepršava 20) Odredi pridjev sličan pridjevu hrabar. a) nepromišljen b) brzoplet c) neustrašiv 21) Pridjev suprotan pridjevu marljiv je: a) pospan b) lijen c) nezainteresiran 22) Pridjev suprotan pridjevu sretan je: a) ne sretan b) nesretan

Pridjevi-4.r.

by Ivanasakic

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives