1) Ki kísértette meg Jézust? a) Pilátus b) Júdás c) Sátán 2) Melyik nappal kezdődik Nagyböjt? a) nagycsütörtök b) nagypéntek c) hamvazószerda 3) Melyik városban halt meg Jézus? a) Betlehem b) Egyiptom c) Jeruzsálem 4) Hány állomása van a keresztútnak? a) 14 b) 13 c) 10 5) Hányszor esik el Jézus a kereszttel? a) 1-szer b) 4-szer c) 3-szor 6) Mit alapított meg Jézus az utolsó vacsorán? a) Oltáriszentséget b) Egyházát c) templomot 7) Ki segített vinni Jézusnak a keresztet? a) Péter apostol b) János apostol c) Cirenei Simon 8) Hányadik napon támadt fel Jézus? a) másnap b) 2nap múlva c) 3 nap múlva 9) Melyik nap halt meg Jézus? a) csütörtök b) péntek c) vasárnap 10) Feltámadása után, hány napig maradt az apostolokkal? a) 10 b) 30 c) 40 11) Hol halt meg Jézus? a) Sínai-hegy b) Golgota c) Názáret 12) Ki árulta el Jézust? a) András b) Júdás c) Jakab 13) Hol imádkozott Jézus a tanítványaival? a) Golgota b) Jeruzsálemi nagytemplom c) Olajfák hegyén 14) Ki ítéli el Jézust? a) Poncius Pilátus b) Heródes c) Augusztusz császár 15) Kit engednek el Jézus helyett? a) Júdást b) Barrabást c) Bertalant 16) Mit tesznek Jézus fejére? a) koszorút b) töviskoszorút c) koronát 17) Mennyi embert feszítenek keresztre Jézussal együtt? a) 1 b) 3 c) 2 18) Nagyböjt mennyi napból áll? a) 20 b) 50 c) 40 19) Mit tett Jézus virágvasárnap? a) meghalt b) bevonult Jeruzsálembe c) imádkozott az Olajfák hegyén 20) Milyen növényt viszünk virágvasárnap a templomba? a) barka b) rózsa c) búza

Nagyböjt és a nagyhét eseményei

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?