Create better lessons quicker
1) Hány sze-rep-lő-je volt a me-sé-nek? a) 1 b) 2 c) 3 2) Ki volt a ki-rály? a) Má-nyás ki-rály. b) Má-gyás ki-rály. c) Má-tyás ki-rály. 3) Mi-től volt fá-radt Má-tyás ki-rály? a) So-kat lo-va-golt. b) So-kat dol-go-zott c) So-kat töp-ren-gett. 4) Hol kö-nyö-költ a ki-rály? a) A kert-ben. b) Az ab-la-kán. c) Az ad-la-kán. 5) Meg-ha-ra-gu-dott-e a ki-rály a bo-lond-ra? a) Nem de-rül ki. b) I-gen. c) Nem. 6) Mi a bo-lond dol-ga Má-tyás ki-rály ud-va-rá-ban? a) Hogy meg-tré-fál-ja az em-bert. b) Hogy meg-bün-tes-se az em-bert. c) Hogy le-szid-ja az em-bert.

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives