ο ευθύς - ονομαστική ενικού, τις οξείες - αιτιατική πλθυντικού, τους ταχείς - αιτιατική πληθυντικού, τα ευθέα - ονομαστική πληθυντικού, των βραχέων - γενική πληθυντικού, αμβλεία - κλητική ενικού,

Τα επίθετα σε -υς

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?