Create better lessons quicker
СУНЦЕ - ИЗВОР СВЕТЛОСТИ И ТОПЛОТЕ., ВОДА - ТЕКУЋИНА БЕЗ БОЈЕ, ОКУСА И МИРИСА., ЗЕМЉИШТЕ - СЛОЈ ЗЕМЉИНЕ ПОВРШИНЕ НА КОЈИМА РАСТУ БИЉКЕ, ЖИВОТИЊЕ И ЉУДИ., ВАЗДУХ - МЕШАВИНА ГАСОВА БЕЗ БОЈЕ, ОКУСА И МИРИСА., ГОДИШЊА ДОБА - РАЗЛИКУЈЕМО ПО СВЕТЛОСТИ И ТЕМПЕРАТУРИ., ЖИВА ПРИРОДА - БИЉКЕ, ЖИВОТИЊЕ, ЉУДИ., НЕЖИВА ПРИРОДА - ВАЗДУХ, ВОДА, СУНЦЕ, ЗЕМЉИШТЕ., ТЕКУЋЕ, ЧВРСТО, ГАСОВИТО СТАЊЕ - ВОДА, ВОДЕНА ПАРА - НАСТАЈЕ ПОД УТИЦАЈЕМ ТОПЛОТЕ, ВРЕЛИШТЕ - 100 СТЕПЕНИ., ЛЕДИШТЕ - 0 СТЕПЕНИ., ВОДА СЕ У ВАЗДУХУ - НАЛАЗИ У ОБЛИКУ ВОДЕНЕ ПАРЕ., САСТАВ ВАЗДУХА - КИСЕОНИК, АЗОТ (ДУШИК), УГЉЕН - ДИОКСИД И ДРУГИ ГАСОВИ.., БУРА - ВЕТАР КОЈИ ПИРИ С КОПНА НА МОРЕ, УГЉЕН - ДИОКСИД - НАСТАЈЕ ДИСАЊЕМ., КИСЕОНИК - ЉУДИ УДИШУ., ХУМУС, МИНЕРАЛНЕ ТВАРИ, ВОДА, ВАЗДУХ - ЗЕМЉИШТЕ, ЦРНИЦА - НАЈПЛОДНИЈЕ ЗЕМЉИШТЕ , ПУНО ХУМУСА., ХУМУС - ТАМНИ СЛОЈ НАСТАО ОД ОСТАТАКА ТРУЛИХ БИЉАКА И ЖИВОТИЊА., ГЛИНЕНО ЗЕМЉИШТЕ - ТЕШКО СЕ ОБРАЂУЈЕ., ИЛОВАЧА - САСТОЈИ СЕ ОД ПЕСКА И ГЛИНЕ., ЦРВЕНИЦА - РАСПРОСТРАЊЕНА ЈЕ У ПРИМОРЈУ.,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives