Create better lessons quicker
behívó - katonai szolgálatra hívó hivatalos irat, bevetés - katonák harcba küldése, motyóját - holmiját, lemerevedtek - dermedten megálltak, eltűntek - alakjukat elnyelte az éjszaka, megadják magukat - bevárják a szovjeteket,

Szókincsbővítés -4. oszt.-Dédapám mesélte

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives