Create better lessons quicker
1) Awak hendak ikut kami ______ tidak. a) Supaya b) Dan c) Tetapi d) Atau 2) Abang melukis gambar _____ menyanyi. a) Sambil b) Tetapi c) Dan d) Atau 3) Pei Yee, Bee Chin ____ Alia belajar bersama- sama. a) Supaya b) Dan c) Tetapi d) Atau 4) Sungguhpun dia Anak kaya _____ dia tidak sombong. a) Tetapi b) Sambil c) Dan kerana 5) Kakak menangis ______ dimarahi ibu. a) Atau b) Dan c) Kerana d) Tetapi 6) Cikgu Zaid menasihati Azian ____ belajar bersungguh- sungguh. a) Supaya b) Dan c) Kerana d) Tetapi 7) Aina cantik _______ malas. a) Sambil b) Dan c) Tetapi d) Atau 8) Gunalah payung ketika hujan _____ kamu tidak basah. a) Tetapi b) Kerana c) Supaya d) Dan 9) Rosli menungggang basikal _____ laju. a) Dan b) Sambil c) Dengan d) Tetapi 10) Ravi melintas jalan _____ melihat kiri dan kanan. a) Sambil b) Dan c) Tetapi d) Atau

Kata Hubung Tahun 2 @cikgu Vadivelan sjk(t) sepang

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives