Create better lessons quicker
1) Kojem književnom rodu pripada roman? a) lirika b) epika c) drama d) diskurzivni književni rod 2) U početku se imenom roman označavao svaki tekst pisan romanskim jezikom (lingua romana), tj. narodnim jezikom za razliku od latinskoga (lingua latina). a) Točno. b) Netočno. 3) Sredinom 11. stoljeća, riječ roman dobiva uže značenje pa se njime imenuju pripovjedna djela ljubavnog karaktera.  a) Točno. b) Netočno. 4) Širenje popularnosti romana vezano je uz: a) pojavu pisma b) pojavu gradova c) pojavu kazališta d) pojavu tiskarskog stroja 5) U kojem stoljeću roman doživljava svoj najveći uspon? a) 16. st. b) 17. st. c) 18. st. d) 19. st. 6) Koji roman smatramo prvim pravim romanom? a) Roman o Troji b) Don Quijote c) Roman o Cidu d) Patnje mladog Werthera 7) Honore de Balzac napisao je roman: a) Otac Goriot b) Stranac c) Zločin i kazna d) Patnje mladog Werthera 8) Ana Karenjina roman je iz: a) francuske književnosti b) ruske književnosti c) njemačke književnosti d) engleske književnost 9) U početku je roman shvaćan kao niža književna vrsta u odnosu na ep koji je smatran višom književnom vrstom. a) Točno. b) Netočno. 10) Pripovjedač u romanu može biti u 1. licu i tada ga zovemo: a) sveznajući b) objektivan c) neutralan d) subjektivan 11) S obzirom na odnos pripovjedača prema likovima i zbivanju pripovjedač može biti pouzdan i nepouzdan. a) Točno. b) Netočno. 12) Glavni lik u romanu zove se: a) antagonist b) protagonist 13) Likovi kojima se daju opća obilježja, svima prepoznatljiva, nazivaju se: a) plošni likovi b) slojeviti likovi c) stereotipi d) statični likovi 14) Pod vanjskom kompozicijom podrazumijevamo: a) organizaciju poglavlja b) način na koji se raspoređeni događaji u romanu c) način na koji su podijeljeni glavni i sporedni likovi d) odnos među prošlim i sadašnjim događajima 15) Retrospekcija je: a) zamišljanje, gledanje unaprijed b) podsjećanje, gledanje unatrag, osvrtanje na prošlost c) analiziranje sadašnjosti d) istovremenost radnje 16) Pripovjedač u romanu ne može biti u 2. licu. a) Točno. b) Netočno. 17) Kako nazivamo poredak događaja onako kako su razvrstani u samom djelu? a) fabula b) kompozicija c) siže d) kulminacija 18) Kako zovemo roman u kojem je naglasak na unutarnjoj karakterizaciji likova, na mislima i osjećajima? a) socijalni roman b) ljubavni roman c) psihološki roman d) pustolovni roman 19) Ovisno o književnim epohama, roman može biti realistički i moderni. a) Točno. b) Netočno.

Switch template

Interactives

Leaderboard

Community Ivanakodrickesovia 1. srednje

profesorica hrvatskog jezika - Croatia

Switch template

Interactives