Create better lessons quicker
kolostor - a szerzetesek lakóhelye, kódex - kézzel írt, díszes könyv, bencés - az első szerzetesrend tagja, szent - a hívek elé pédaként állított ember, legenda - szent életévről szóló történet, zarándoklat - szent helyekre tett utazás, ereklye - csodásnak tartott tárgy, testrész, eretnek - az egyház tanításaival szembeszálló ember,

A keresztény egyház a középkori Európában

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives