Create better lessons quicker
múlt idő - A cselekvés, történés, létezés már végbement, megtörtént., jelen idő - A cselekvés, történés, létezés most megy végbe., jövő idő - A cselekvés, történés, létezés még nem következett be., múlt idő jele - -t ; -tt, jövő idejű igealak - -ni végződésű főnévi igenév és fog segédige, jövő idő másik igeidővel mutatva - jelen idejű ige és egy jövőre utaló szó, három igeidő - múlt, jelen, jövő,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives