ВЛАСТИТЕ: Морава, Милош, Тара, Џони, ЗАЈЕДНИЧКЕ: грмови, лист, џемпери, компјутер, ЗБИРНЕ: грмље, лишће, трње, деца, телад, МИСАОНЕ (АПСТРАКТНЕ): машта, љубав, младост, лепота, ГРАДИВНЕ: вуна, вода, шљунак, нафта, ГЛАГОЛСКЕ: трчање, спавање, умеће, пловидба,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?