Create better lessons quicker
KAZA - Hükmetmek, emretmek, yaratmak ve gerçekleştirmek anlamlarına gelen kavram hangisidir?, BİYOJİK YASALAR - Canlıların doğması, gelişmesi ve üremesi gibi olaylar hangi yasalar kapsamında değerlendirilir?, İLİM - Allah’ın (c.c.) gerek duyular âlemini gerekse duyu ötesine ait bütün nesne ve olayları bilmesine denir?, KADER - Bir şeye gücü yetmek, biçimlendirmek, planlamak, ölçü ile yapmak, kıymetini bilmek, mukayese etmek anlamlarına gelen kavram hangisidir?, İMAN - Kader ve kazaya iman hangi şartlardan sayılır?, ÖLÇÜ - ’’Allah (c.c.) her şeyi bir ................ göre yaratmıştır.’’ cümlesinde boşluğa hangi kelime gelmelidir?, FİZİKSEL YASALAR - Madde ve enerjinin oluşumu, yapısı, hareketi, değişimi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalara denir?, KUDRET - Allah’ın (c.c.) her şeye gücünün yetmesi, dilediğini dilediği zamanda var veya yok etmesine ne denir?, TOPLUMSAL YASALAR - Toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için uyması gereken yasalara ne denir?, EVRENSEL YASALAR - Evrende görülen mükemmel ve değişmez ilkelere denir., SÜNNETULLAH - Evrensel yasaların Kur’an’daki karşılığıdır.,

KADER VE KAZA İNANCI

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives